Uchwyt do projektora, regulacja 400-600 mm, 10 kg Uchwyt GPCN-D4

Suprema Uchwyt do projektora, regulacja 100-600 mm, 10 kg